Cristin-prosjekt-ID: 535442
Registrert av: SPREK Sist endret: 6. mars 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 535442
Registrert av: SPREK Sist endret: 6. mars 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Bekkenbunnskader ved fødsel målt med tre- og fire-dimensjonal ultralyd. Langtidsoppfølging.

prosjektleder

Marie Ellström Engh
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/89

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. desember 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bekkenbunnskader ved fødsel målt med tre- og fire-dimensjonal ultralyd. Langtidsoppfølging.

Populærvitenskapelig sammendrag

Bekkenbunns(BB)-plager (smerter, fremfall, inkontinens og seksuell dysfunksjon) er vanlig hos kvinner, kan redusere deres livskvalitet betydelig, og medfører store helsekostnader. Årsaken er multifaktoriell, hvor svangerskap og fødsel antas å være største risikofaktor. Vi er en av de få gruppene i verden som har unike data på førstegangsfødende fra svangerskapet og opptil 1 år etter fødsel. Men fordi BB-plager ofte ikke manifesterer seg før senere i kvinnens liv, er det viktig med longitudinelle studier som følger de samme kvinnene flere år etter fødsel. Slike studier savnes i dag. I vår oppfølgingsstudie blir tidsintervallet mellom fødsel og ny undersøkelse 5-7 år. Vi ønsker å vurdere langtidseffekter av fødselsrelaterte endringer på BB, og styrke den kausale relasjonen mellom fødselsskader og senere utvikling av BB-plager. Vi har planlagt å gjøre gynekologisk undersøkelse med utvendig ultralyd av BB og styrkemåling av BBs-muskulatur, samt etterspørre BB-plager vha spørreskjema.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marie Ellström Engh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Kari Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Tuva Kristine Toresdatter Halle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Jette Stær-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Franziska Siafarikas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »