Cristin-prosjekt-ID: 535456
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535456
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Embolisering av varikøse bekkenvener hos pasienter med kroniske bekkensmerter

prosjektleder

Knut Haakon Stensæth
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1881

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Embolisering av varikøse bekkenvener hos pasienter med kroniske bekkensmerter

Populærvitenskapelig sammendrag

Kroniske bekkensmerter er hyppig forekommende, ofte uten kjent årsak og uten behandlingstilbud. «Pelvic congestion syndrome» (PCS) er en tilstand med dilaterte ovarial og/eller iliaca vener (bekkenvener) som gir kroniske smerter hos enkelte. MR er foretrukket metode for å stille diagnosen ved bildediagnostikk. Bekkenvene embolisering er en ny prosedyre som kan føre til smerte reduksjon. Embolisering er et minimal invasivt inngrep hvor formålet er å okkludere bekkenvenene endovaskulært. Målet for prosjektet er å undersøke om embolisering reduserer smertene hos kvinner med PCS, i tillegg vil vi undersøke seksual funksjon og helserelatert livskvalitet. Dette er en oppfølgingsstudie, der kvinnene følges med spørreskjema og MR i ett år etter behandlingen. Pasienter som er henvist til gynekologisk avdeling/poliklinikk med kroniske bekkensmerter og som oppfyller kriteriene for PCS (kroniske bekkensmerter og dilaterte bekkenvener på MR) kan inkluderes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Haakon Stensæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Risa Lonnee-Hoffmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Cecilie Therese Hagemann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Dordi Stensvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4