Cristin-prosjekt-ID: 535459
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535459
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Endringsforløp og prediktorer i par og familieterapi

prosjektleder

Rune Zahl-Olsen
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/96

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. desember 2016 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Endringsforløp og prediktorer i par og familieterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en kvantitativ undersøkelse av par- og familieterapi ved tre norske behandlingsinstitusjoner som vil søke å besvare følgende tre spørsmål: 1. Er skole- og arbeidsfungeringen bedret etter behandling? Analysene vil se på alle medlemmene i familiene. 2. Kan vi finne tidlige tegn på pasientgrupper som ikke opplever bedring, eller til og med forverring gjennom terapi? Og derigjennom kunne tilby dem noe annet? 3. Er bedring hos barn en prediktor for bedring hos foreldre? Vi tror at økt fokus på barna vil kunne føre til mer bedring. Analysene gjøres ut fra data som allerede er samlet inn i multisenterprosjektet for par og familieterapi. Dataene er knyttet til hverandre i dette datasettet slik at familiemedlemmene er knyttet sammen innen saker. Saker er knyttet til terapeuter og terapeuter er knyttet til de enhetene hvor de jobber. Multi-level mixed model analyser vil derfor bli brukt. Analysene vil kontrollere for funksjonsnivå ved oppstart av behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Rune Zahl-Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Terje Tilden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Modum Bad

Åshild Tellefsen Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Nicolay Gausel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 4 av 4