Cristin-prosjekt-ID: 535460
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535460
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Preklinisk utprøving av systemisk individualisert behandling for glioblastom

prosjektleder

Einar Osland Vik-Mo
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/167

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mars 2015 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preklinisk utprøving av systemisk individualisert behandling for glioblastom

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjernekreft av typen glioblastom er den vanligste og mest alvorlige form for hjernekreft. På tross av at pasientene behandles med en kombinasjon av kirurgi, cellegift og strålebehandling lever de i gjennomsnitt mindre enn ett år etter diagnosen. En av årsakene til at det er vanskelig å utvikle behandling er at genuttrykket i svulstene er forskjellig fra pasient til pasient. Behandling som kan være effektiv hos en pasient vil derfor være uvirksom hos en annen. Ved å dyrke kreftstamceller fra hver pasient kan man robotisk teste over 300 potensielle virkestoffer, deriblant en lang rekke kjente kreftmedisiner, mot stamcellene i hver enkelt svulst. Slik kan man finne frem til enkeltmedikamenter eller kombinasjoner av virkestoffer skreddersydd for den enkelte kreftpasient. Dette er ein søknad som gjeld den preklinisk etableringa av metode og arbeidsmåte for å klargjere ei klinisk studie.

Tittel

Preklinisk utprøving av systemisk individualisert behandling for glioblastom

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjernekreft av typen glioblastom er den vanligste og mest alvorlige form for hjernekreft. På tross av at pasientene behandles med en kombinasjon av kirurgi, cellegift og strålebehandling lever de i gjennomsnitt mindre enn ett år etter diagnosen. En av årsakene til at det er vanskelig å utvikle behandling er at genuttrykket i svulstene er forskjellig fra pasient til pasient. Behandling som kan være effektiv hos en pasient vil derfor være uvirksom hos en annen. Ved å dyrke kreftstamceller fra hver pasient kan man robotisk teste over 300 potensielle virkestoffer, deriblant en lang rekke kjente kreftmedisiner, mot stamcellene i hver enkelt svulst. Slik kan man finne frem til enkeltmedikamenter eller kombinasjoner av virkestoffer skreddersydd for den enkelte kreftpasient. Dette er ein søknad som gjeld den preklinisk etableringa av metode og arbeidsmåte for å klargjere ei klinisk studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Einar Osland Vik-Mo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Cecilie Sandberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Aija Kyttälä

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Suomen molekyylilääketieteen instituutti

Emilia Gaal-Paavola

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala

Aki Laakso

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »