Cristin-prosjekt-ID: 535511
Sist endret: 7. mars 2017 13:25
Cristin-prosjekt-ID: 535511
Sist endret: 7. mars 2017 13:25
Prosjekt

Relasjoner mellom selvmordstruede pasienter og helsearbeidere i psykiatriske sengeposter – en kvalitativ studie

prosjektleder

Julia Hagen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2012 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Relasjoner mellom selvmordstruede pasienter og helsearbeidere i psykiatriske sengeposter – en kvalitativ studie

Vitenskapelig sammendrag

Ref. nr.: 2013/254

Selvmordsproblematikk er bakgrunnen for at mange innlegges i psykiatrisk sengepost. Studiens formål er å utforske og beskrive opplevelser av pasient-helsearbeider-relasjoner i psykiatriske sengeposter. Fokus er på hva som oppleves å fremme gode relasjoner, og hva som oppleves å hindre slike. Intervjudata innsamles fra helsepersonell (psykiatere, psykologer, psykiatriske sykepleiere), og tidligere pasienter over 18 år som har vært innlagt i psykiatrisk sengepost som følge av selvmordsforsøk eller alvorlige selvmordstanker. Studien skal inkludere 28 deltakere etter skriftlig samtykke.
(Redigert av REK)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Julia Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved PH - Avdeling for forskning og utvikling ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved PH - Divisjonsstab Psykisk Helsevern ved St. Olavs Hospital HF

Heidi Marie Hjelmeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Birthe Loa Knizek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Connecting with suicidal patients in psychiatric wards: Therapist challenges.

Hagen, Julia; Hjelmeland, Heidi Marie; Knizek, Birthe Loa. 2017, Death Studies. NTNUVitenskapelig artikkel

Relational Principles in the Care of Suicidal Inpatients: Experiences of Therapists and Mental Health Nurses.

Hagen, Julia; Hjelmeland, Heidi Marie; Knizek, Birthe Loa. 2017, Issues in Mental Health Nursing. NTNUVitenskapelig artikkel

Mental health nurses' experiences of caring for suicidal patients in psychiatric wards: an emotional endeavor.

Hagen, Julia; Knizek, Birthe Loa; Hjelmeland, Heidi Marie. 2016, Archives of Psychiatric Nursing. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3