Cristin-prosjekt-ID: 535632
Registrert av: REK Sist endret: 8. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535632
Registrert av: REK Sist endret: 8. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Oppfølgingsstudie av kvinner og barn som var med i prosjektet STORK Groruddalen - pilotstudie

prosjektleder

Anne Karen Jenum
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/132

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppfølgingsstudie av kvinner og barn som var med i prosjektet STORK Groruddalen - pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

STORK-Groruddalen er en kohorte-studie av 823 gravide og deres barn. Deltakelsen var høy pga tilrettelegging for minoritetsspråklige og datainnsamling på lokal helsestasjonen. Deltakerne har samtykket til å bli kontaktet for senere oppfølgingsundersøkelser. En slik planlegges gjennomført i 2018-2019 (10 år etter). Denne søknaden gjelder en pilotstudie for å teste 1) logistikk og tidsbruk for ulike undersøkelser 2) om undersøkelsen bør foregå nær bosted (nærmeste helsestasjon) for å sikre nok oppslutning eller om den kan skje på sykehus. Studien vil inkludere ca 20 mor/barn-par. Primære forskningsspørsmål i oppfølgingsstudien vil være 1) Mødrene: Forekomst av diabetes, prediabetes og risikofaktorer for utvikling av type 2 diabetes og hjertekarsykdom hos kvinner med og uten svangerskapsdiabetes. 2) Barna: Sammenhengen mellom faktorer hos mor før-, i- og etter svangerskapet, og hos barnet, med barnets vekt og fettfordeling og risikofaktorer for diabetes og hjerte-karsykdom senere i live

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Karen Jenum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Line Sletner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Kåre Inge Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christin Wiegels Waage

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Kåre Rønn Richardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »