Cristin-prosjekt-ID: 535741
Sist endret: 21. mars 2017 14:27

Cristin-prosjekt-ID: 535741
Sist endret: 21. mars 2017 14:27
Prosjekt

Følgeforskning på elektronisk multidose

prosjektleder

Trine Strand Bergmo
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Følgeforskning på elektronisk multidose

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et oppdrag fra Direktoratet for e-helse og er en videreføring av prosjektet "Erfaringer med pilotering av multidose i e-respt"  

Det overordnede målet med oppdraget er å gjennomføre videre følgeforskning på nye piloter for elektronisk multidose i e-resept for å undersøke om elektronisk multidose bidrar til riktigere/bedre legemiddelbehandling. Følgeforskningen skal dokumentere positive gevinster og eventuelt utilsiktede negative effekter. Forskningen skal videre gi kunnskap om den elektroniske forskrivningen påvirker legemiddelbehandlingen sett opp mot papirløsningen. Resultater av forskningen vil være viktig for å få kunnskap om hvordan multidose best kan innføres nasjonalt, for å ivareta pasientsikkerheten og riktig legemiddelbruk til pasienter som får legemidler forskrevet gjennom elektronisk multidose.

Oppdraget skal gi kunnskap om:

 • Positive og negative effekter ved innføringen av elektronisk multidose slik at man ved innføring av elektronisk multidose nasjonalt kan redusere risiko for uønskede hendelser og sikre at pasienten får riktig legemiddelbehandling
  • Erfaring/kunnskap skal oppgis samlet, men også dokumenteres spesifikt for rekvirenter, multidoseapotek og kommunal helse og omsorgstjeneste (som ikke er en del av den elektroniske løsningen)
  • Forslag til forbedringstiltak skal dokumenteres  
 • Kartlegge pasientsikkerheten ved å måle avvik på legemiddelsamstemthet før og etter innføring av elektronisk multidose for de som inngår i pilot
 • Få erfaring/kunnskap om elektronisk løsning for multidose kan bidra til bedre/riktigere legemiddelbehandling for pasienter som får legemidler administrert via elektronisk multidose sammenliknet med papirmultidose 
 • Utrede om forskrivningspraksis endres med e-multidose og fremskaffe kunnskap om endringsprosesser og årsakssammenhenger

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Strand Bergmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Eli Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Monika Alise Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3