Cristin-prosjekt-ID: 535742
Sist endret: 9. mars 2017 20:52

Cristin-prosjekt-ID: 535742
Sist endret: 9. mars 2017 20:52
Prosjekt

Internasjonale referansecase for bruk av helsedata

prosjektleder

Per Atle Bakkevoll
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internasjonale referansecase for bruk av helsedata

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har fåt i oppdrag av Direktoratet for e-helse å utøre en
kartlegging av internasjonale referansecase for bruk av helsedata til sekundærformål som kvalitetsforbedring, helseovervåking, planlegging, styring og forskning. Kartleggingen skal understøte arbeidet med anbefalinger om referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for de nasjonale helseregistrene.

Prosjektet skal gi en oversikt og analyse av et utvalg ledende og sammenliknbare land/regioner/organisasjoner, som gir et godt grunnlag for å forankre og foreslå langsiktig målbilde, veikart og referansearkitektur for utvikling og tilrettelegging av helseregisterdata i Norge.

Oppdraget er delt inn i to faser:

 • Fase 1: Forundersøkelse med fokus på å identifisere relevante land/organisasjoner og faktorer som skal kartlegges. Gir grunnlag for et komparativt rammeverk for undersøkelse og sammenligning på tvers av land/organisasjoner og med Norge som referanse. 
 • Fase 2: Gjennomføre undersøkelse og analysere resultater i lys av relevans for norsk satsing. Undersøkelsen kan bygge på internettbasert søk og spørring i sentrale forsknings- og kunnskapsmiljø, samt relevante internasjonale samarbeidsfora på myndighetsnivå for å identifisere relevant dokumentasjon og kontaktpersoner for videre undersøkelse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Atle Bakkevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Fred Godtliebsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk og statistikk ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Helen Linstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Johan Gustav Bellika

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Internasjonale referansecase for bruk av helsedata.

Bakkevoll, Per Atle; Bellika, Johan Gustav; Godtliebsen, Fred; Linstad, Line Helen. 2016, UNNRapport
1 - 1 av 1