Cristin-prosjekt-ID: 535748
Registrert av: REK Sist endret: 9. mars 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535748
Registrert av: REK Sist endret: 9. mars 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Somatisk sykdom blant pasienter i psykiatrisk behandling

prosjektleder

Lars Lien
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/131

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Somatisk sykdom blant pasienter i psykiatrisk behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med psykisk sykdom og rusavhengighet lever 20-30 år kortere enn resten av befolkningen. Det er behov for mer kunnskap av hva som påvirker denne sammenhengen også fra ikke-vestlige land. Formålet med denne studien er å studere utbredelsen av vanlige livstruende sykdom som hjerte-karsykdommer, diabetes og infeksjoner blant pasienter som er til poliklinisk behandling på en psykiatrisk avdeling og måle risikofaktorer relatert til disse sykdommene. I tillegg tar studien sikte på å undersøke helsesøkende atferd for de samme pasienter for mulige somatiske forhold. Dette er en klinisk studie hvor pasienter som kommer til poliklinkken fortløpende blir spurt om å delta I studien og intervjuen av stipendiaten. Vanlige bi og multivariate analyser vil bli utført for å finne risikofaktorer for somatisk sykdom og kartlegge denne.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

ndahanbelela Mthoko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Windhoek Central State Hospital
1 - 2 av 2