Cristin-prosjekt-ID: 535755
Sist endret: 17. juni 2019, 13:53

Cristin-prosjekt-ID: 535755
Sist endret: 17. juni 2019, 13:53
Prosjekt

Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte

prosjektleder

Kristian Nicolaisen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonalt senter for e-helseforskning har fått i oppdrag fra Direktoratet for e-helse å beskrive ulike arkitekturtilnærminger, standarder og utviklingsretninger for beslutningsstøtte.

Bakgrunn

Klinisk beslutningsstøttesystemer (Clinical Decision support systems – CDSS) er applikasjoner som bruker informasjon og data fra ulike kilder til å bistå helsepersonell i å ta kliniske beslutninger. Beslutningsstøtteverktøy er typisk designet for å integrere en medisinsk kunnskapsdatabase og spesifikk pasient- og behandlingsinformasjon med en regelmotor, for å generere case-spesifikke anbefalinger og råd til klinikere. Beslutningsstøttesystemer har tidligere vært brukt mye i andre sektorer, og det kliniske beslutningsstøttesystemet har sitt opphav nettopp her fra. 

Prosjektbeskrivelse

Oppdragets overordnede mål er å beskrive egenskapene ved ulike arkitekturtilnærminger, standarder og utviklingsretninger for beslutningsstøtte i industrien generelt og blant de ledende leverandørene spesielt. Beskrivelsene skal inneholde en vurdering av sentrale styrker og svakheter ved de ulike tilnærmingene sett i kontekst av vedtatt utviklingsretning med målbilde «Én innbygger – én journal».

Som helhet skal prosjektet bidra til forståelsen for mulighetsrommet for beslutningsstøtte fra et teknisk perspektiv, og oppdraget skal blant annet:

 • Beskrive ledende arkitekturtilnærminger r og utviklingsretninger for beslutningsstøtte i industrien generelt og blant ledende leverandørene spesielt, herunder utbredelse og erfaringer.
 • Beskrive ulike standarder som er aktuelle for kunnskapsrepresentasjon av beslutningsreglene, herunder utbredelse og erfaringer.
 • Beskrive mulighetsrom for integrasjon av beslutningsstøtteregler.
 • Beskrive mulighetsrom for tilpasning av innholdet i felles beslutningsregler til lokale forhold uten at prinsippene fra den underliggende helsefaglige kunnskapen fravikes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rune Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Alexandra Makhlysheva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Per Atle Bakkevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Luis Marco Ruiz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur.

Makhlysheva, Alexandra; Nicolaisen, Kristian; Marco-Ruiz, Luis; Bakkevoll, Per Atle; Pedersen, Rune. 2017, UNNRapport
1 - 1 av 1