Cristin-prosjekt-ID: 535829
Registrert av: REK Sist endret: 10. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535829
Registrert av: REK Sist endret: 10. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Klinisk validering av laktatmåler. Fysiologiske endringer ved fysisk utmattelse

prosjektleder

Anne Berit Guttormsen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/162

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klinisk validering av laktatmåler. Fysiologiske endringer ved fysisk utmattelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Laktat er en biomarkør for sirkulasjonssjokk. Man ønsker å bruke portable laktatmålere prehospitalt, men før dette må måleren valideres. Vi ønsker derfor å gjøre en valideringsstudie av den håndholdte, kapillære laktatmåleren «Laktat Pro 2», med måling av kapillær laktat fra to ulike steder (fingertupp og øreflipp), der disse skal sammenlignes både med hverandre, med en venøs prøve, og med en «standard»-måling av laktat i prøve fra arterielt blod tatt på samme tidspunkt. Dette er planlagt gjort med friske frivillige som etter informert samtykke får gjort laktatmålinger i ulike faser av et forsøk der forsøkspersonene anstrenger seg til fysisk utmattelse og deretter hviler. Vi ønsker i forbindelse med dette å gjøre gjentatte målinger av visse sentrale fysiologiske parametre, som puls, invasivt blodtrykk, okygenopptak og fullstendig blodgassanalyse med laktat og glukose. Dette vil gi nyttig bakgrunnsinformasjon om den normale samvariasjon mellom laktat og disse parametrene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Berit Guttormsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anette Raa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Håkon Skogrand Eliassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Christopher Kalhagen Bjerkvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Reidar Kvåle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »