Cristin-prosjekt-ID: 535833
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 12:43

Cristin-prosjekt-ID: 535833
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 12:43
Prosjekt

Kan kosthold og livsstilsfaktorer bidra til forebygging av selvmord?

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • University of Saskatchewan

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/163

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emneord

Selvmord

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan kosthold og livsstilsfaktorer bidra til forebygging av selvmord?

Populærvitenskapelig sammendrag

Selvmord er et omfattende helse- og samfunnsproblem med store negative ringvirkninger. De som begår selvmord drives av en trang til å avslutte livet som overstyrer deres naturlige trang til livsoppholdelse. Målet med dette prosjektet er å undersøke om enkelte livsstilsfaktorer kan påvirke eller dempe trangen til selvmord, og å undersøke sammenhenger mellom slike livsstilsfaktorer og kjente forløpere for selvmord. Slike forløpere omfatter blant annet depresjon og personlighetsforstyrrelse. Prosjektet vil benytte ikke-personidentifiserbare data fra Dødsårsaksregisteret og Helseundersøkelsene (CONOR). Disse datakildene har opplysninger om selvmord og om aktuelle livsstilsfaktorer som kosthold, alkohol, fysisk aktivitet og røyking og informasjon om relevante faktorer som bør inngå i analysen av datamaterialet. En bedre forståelse av samspillet mellom livsstilsfaktorer og selvmordsrisiko kan være av stor betydning i forebygging av selvmord, både på individ-nivå og samfunnsnivå.

Tittel

Are there dietary and lifestyle factors for the self-prevention of suicide?

Populærvitenskapelig sammendrag

Suicidality falls into a spectrum ranging from thoughts, plans, actions, and completion. Dividing suicide risks into segments across the lifespan allows for programming that nurtures protective factors and manages risks. Habits that tend to be initiated around adolescence such as smoking and alcohol drinking may be modifiable risks. Smoking, alcohol drinking, cholesterol, and vitamin D status are all modifiable risks. The objective of this project is to examine if these dietary and lifestyle factors have a role in suicide prevention.

Metode

The project will combined data from CONOR with data from the death registry, and the project is part of a larger project including similar data from other countries, led by Lloyd Balbuena at the University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Lloyd Balbuena

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Saskatchewan

Ann John

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Swansea University

Rudy Bowen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Saskatchewan
1 - 4 av 4