Cristin-prosjekt-ID: 535834
Registrert av: REK Sist endret: 10. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535834
Registrert av: REK Sist endret: 10. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Screening for latent tuberkulose - hvor mange må undersøkes?

prosjektleder

Brita Askeland Winje
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/164

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 30. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Screening for latent tuberkulose - hvor mange må undersøkes?

Populærvitenskapelig sammendrag

Ankomstscreening for latent tuberkulose for forebyggende behandling blant nyankomne innvandrere i Norge er under kontinuerlig evaluering. Det er stor oppmerksomhet knyttet til forebyggende tuberkulosebehandling, spesielt for nyankomne innvandrere fra høy- til lavforekomstland for tuberkulose. For denne gruppen finnes det begrenset kunnskap om hvor mange som må undersøkes og behandles for å forebygge ett tilfelle tuberkulose sykdom og det finnes ingen slik kunnskap basert på norske tall. Denne informasjonen er viktig i planlegging og evaluering av folkehelsetiltak. I dette prosjektet vil vi beregne antallet innvandrere som må screenes og behandles for latent tuberkulose for å forebygge ett tilfelle av tuberkulose sykdom innen fem år etter ankomst til Norge. Data som vil inngå er meldte tilfeller av tuberkulose til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) og data om innvandring fra SSB og UDI.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Einar Heldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Richard Aubrey White

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Peter Akre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Utlendingsdirektoratet
1 - 4 av 4