Cristin-prosjekt-ID: 535836
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535836
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utprøvende cellegift-behandling ved tilbakefall av aggressive former for lymfekreft: PREBEN studien

prosjektleder

Harald Holte
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Stavanger

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/83

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. januar 2044

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utprøvende cellegift-behandling ved tilbakefall av aggressive former for lymfekreft: PREBEN studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med tilbakefall av aggressive lymfomer har dårlige leveutsikter, spesielt om de ikke kan gjennomføre intensiv cellegiftbehandling. Studien har til hensikt å avklare pasientandelen som kan ha nytte av en ny cellegiftkombinasjon. Dette vil gjelde pasienter med tilbakefall mer enn 6 mnd. etter siste cellegiftkur. Pasienter som er i første tilbakefall og med svulst som er følsom for cellegiftbehandling, skal først ha gjennomgått høydosebehandling med autolog (egen) stamcellestøtte. Pasienten som ikke tåler slik behandling, kan inkluderes i studien ved 1. tilbakefall. Behandlingen består av fire cellegifter: Pixantrone, rituximab (kun pasienter med B-cellelymfom), etoposid og bendamustin. Det utprøvende medikament er pixantrone, et antracyclin, men uten å gi hjertesvikt som mulig bivirkning slik man kan se etter behandling med doksorubicin. Studien er en kombinert fase I / II studie fastsettelse av maksimal dosekombinasjon i fase I, deretter effektvurdering i fase II (60 pas).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harald Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Francesco d'Amore

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Århus Universitetshospital

Grete F Lauritzsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mats Jerkeman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lunds universitet

Sirpa Leppä

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
1 - 5 av 5