Cristin-prosjekt-ID: 535960
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535960
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Søvnforstyrrelser hos behandlingssøkende OCD-pasienter

prosjektleder

Gerd Kvale
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/471

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Søvnforstyrrelser hos behandlingssøkende OCD-pasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål å undersøke forekomst og endring av søvnproblematikk hos behandlingssøkende OCD-pasienter før og etter behandling. I den forbindelse trenger prosjektet en kontroll-gruppe (referansegruppe) for sammenligning med pasientgruppen. Pasientgruppen og kontrollgruppen vil bli bedt om å sove med en aktigraf (søvnarmbånd på håndleddet) i 3-4 netter ved start (før behandling og under behandling for pasientgruppen) og ved 3 mnd oppfølging. Aktigrafen er et enkelt mål på søvnkvalitet og effektivitet i løpet av natten. Aktigraf-data vil komplementeres med en søvndagbok for den enkelte deltager og vil fungere som subjektiv rapportering over egen søvnkvalitet. Etter all søvn-data er innhentet vil disse registreres og analyseres med tilhørende dataprogram som følger med armbåndene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerd Kvale

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Håkon Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bjarne Kristian Aaslie Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lars Gøran Öst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4