Cristin-prosjekt-ID: 535963
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2021, 14:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535963
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2021, 14:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Barnefødsel nær menopause - er det mulig?

prosjektleder

Elisabeth Krefting Bjelland
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/105

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnefødsel nær menopause - er det mulig?

Populærvitenskapelig sammendrag

Dagens førstegangsfødende blir stadig eldre, noe som kan medføre at kvinner i økende grad vil ha risiko for barnløshet og behov for assistert befruktning. Det synes å være en utbredt oppfatning i fagmiljøene at kvinner ikke kan føde levende barn det siste 10-årsintervallet før menopause inntreffer, men kunnskapsgrunnlaget er svakt og baserer seg i hovedsak på historiske data. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 2*** 1995-1997) har detaljert informasjon om antall barn, barnas fødselsår, kvinnens alder ved siste barn og alder ved menopause. Kvinnene som deltar er født i årene 1925-1977, og de som har passert menopause har mange barn sammenlignet med dagens kvinner. De har også i liten grad brukt hormonprevensjon, noe som gjør dem spesielt godt egnet for å studere problemstillingene: 1) Hvor nær opp til menopause kan kvinner føde levende barn? 2) Er tidsintervallet mellom siste barn og menopause avhengig av antall fødte barn? 3) Er tidsintervallet avhengig av alder ved menopause?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Krefting Bjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Marthe Sørli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Anne Eskild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 3 av 3