Cristin-prosjekt-ID: 536074
Sist endret: 12. september 2017, 12:39

Cristin-prosjekt-ID: 536074
Sist endret: 12. september 2017, 12:39
Prosjekt

Mytologi og eventyr som inngang til didaktiske praksiser i de praktiske og estetiske fagene.

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Eventyr • praktisk-estetiske fag • Myter

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. desember 2016 Slutt: 14. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mytologi og eventyr som inngang til didaktiske praksiser i de praktiske og estetiske fagene.

Populærvitenskapelig sammendrag

Gresk, norrøn og samisk mytologi har det til felles at det er en fantasufull variasjonsrikdom hvor temaene er konsentrert rundt hav og himmel, guder og mennesker samt liv og død. I alle tider har vi mennesker undret oss over  naturen, både stjernehimmelen over, dødsrike under og naturen omkring oss. Myter og fortellinger har til alle tider vært viktig for å takle, forstå og leve med frykt, glede og håp. I dette prosjektet utforsker vi om og hvordan myter og fortellinger kan bidra inn i ulike didaktiske praksiser, i tverrfaglig undervisning og i arbeid med de praktiske og estetiske fagene i grunnopplæring og lærerutdanning. I prosjektet utforsker vi historiene og handlingene, skikkelsene, tolkninger og uttrykk som innganger til og arbeid i og med de praktiske og estetiske fagene. Naturen er sentral som en konkret lærings- og danningsarena i fagene (Hallås & Karlsen, 2015). Dette prosjektet utforsker blant annet hvordan naturen fremstilles i myter og fortellinger, hvilken type landskap som benyttes og hvordan man i en utdanningskontekst fremstiller naturen i didaktiske praksiser. Natur er også en rekke kulturelle forestillinger (Williams, 1976; Nyrnes, 2017). Prosjektet vil også studere gresk, norrøn og samisk mytologi og hvordan natur er representert i disse tekstene og i didaktiske praksiser hvor disse tekstene er sentral. 

Noen forskningsspørsmål:

Er det mulig å si noe om hvilket natursyn som fremkommer i ulike myter og fortellinger? Hvordan kan kunnskapen om mytenes natursyn brukes i undervisning i fagene i dag. Hvordan kan mytene og fortellingene brukse i undervisning som omhandler bærekraft, klima- og miljøspørsmål?

 

 

Metode

Kvalitativ metoder

Aksjonsforskning

Intervju

Diskurs- og samtaleanalyse

Innholdsanalyse

Læreplananalyse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Eldar Heide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Stig Audun Eriksson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3