Cristin-prosjekt-ID: 536116
Sist endret: 15. mars 2017, 13:04

Cristin-prosjekt-ID: 536116
Sist endret: 15. mars 2017, 13:04
Prosjekt

Hvordan virker vurderingssystemet inn på valg av metoder i begynneropplæringen i skriving og lesing?

prosjektleder

Hilde Traavik
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mars 2017 Slutt: 31. januar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan virker vurderingssystemet inn på valg av metoder i begynneropplæringen i skriving og lesing?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Traavik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1