Cristin-prosjekt-ID: 536154
Sist endret: 16. mars 2017, 10:08

Cristin-prosjekt-ID: 536154
Sist endret: 16. mars 2017, 10:08
Prosjekt

Nurses’ skills and knowledge of medication management

prosjektleder

Grete Høghaug
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag • Helsefag

Emneord

Legemiddelhåndtering

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nurses’ skills and knowledge of medication management

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grete Høghaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Randi Skår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Thien Ngoc Tran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF
1 - 4 av 4