Cristin-prosjekt-ID: 536220
Sist endret: 20. oktober 2017, 13:17

Cristin-prosjekt-ID: 536220
Sist endret: 20. oktober 2017, 13:17
Prosjekt

Do you see my pain? Aspects of pain assessment in pre- and early verbal children

prosjektleder

Randi Dovland Andersen
ved Karolinska Institutet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.290.000
 • Norsk sykepleierforbund
  Prosjektkode: 13/0021
 • Sykehuset Telemark
  Prosjektkode: 81.35 / 448707

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pediatri • Medisinske fag • Sykepleievitenskap

Emneord

Smertevurdering • Intervjuer • Barn • Psykometri • Smerte • Validering • Systematiske oversikter

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
93453441
Sted
Randi Dovland Andersen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. mars 2013 Slutt: 15. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Do you see my pain? Aspects of pain assessment in pre- and early verbal children

Populærvitenskapelig sammendrag

Pre- and early verbal children are especially vulnerable to pain.  Evidence-based assessment is considered a prerequisite for treatment of pain, but methods and tools for assessment are currently lacking or being underutilized in clinical practice. This project contributes towards a more valid and reliable assessment of pain through the development and validation of a Norwegian version of the COMFORT behavioral scale. It also provides insight into current understanding and assessment of pain in clinical practice.

Vitenskapelig sammendrag

Pre- and early verbal children are especially vulnerable to pain, yet their pain often passes unnoticed and untreated. Treatment of pain should be based on objective assessment using a structured pain measurement scale, but their use is still not well integrated into clinical practice and the evidence-base on how measurement scales influences pain assessment, treatment and the evaluation of treatment is weak. This project, which utilizes a combination of qualitative and quantitative methods, includes a systematic review on structured pain assessment scales for use in non-verbal populations, a translation and cultural adaptation study and a validation study, both concerning the translation and validation of the Norwegian version of the COMFORT behavioral scale, and an interview study on the pain assessment process. The project will result in a validated Norwegian version of the COMFORT behavioral scale and a better understanding of the pain assessment process and the use of structured pain measurement scales. These are necessary first steps towards the implementation of better pain assessment strategies in clinical practice. Better assessment is a prerequisite to ensure high quality pain treatment, and in that regard will this project serve as an important contribution towards better quality of life and better treatment safety for this vulnerable patient group.

The main aim of this project is to contribute towards a more valid and reliable assessment of pain in hospitalized pre- and early verbal children. Specific aims: Determine which observational pain assessment scales are recommended for use in children and the strength of these recommendations (I); Explore the use of cognitive interviews in the translation and cultural adaptation of observational scales, exemplified using the COMFORT behavioral scale (II); test construct validity and determine inter-rater reliability of the scale (III); and describe how nurses assess pain in pre- and early verbal children and the integration of structured pain assessment scales into the assessment process (IV).

 

Metode

Combination of qualitative and quantitative methods. Four sub-studies planned: A systematic review of reviews of observational pain assessment scales for use in children, two interview studies, one addressing how clinicians understand and use the COMFORT behanvioral scale and one exploring how nurses assess pain in clinical practice, and one prospective, observational study, validating the COMFORT behavioral scale in a Norwegian context.

Utstyr

Not applicable

Tittel

Ser du om jeg har vondt? Aspekter ved vurdering av smerte hos småbarn

Populærvitenskapelig sammendrag

Smerter hos barn underbehandles og det er et behov for bedret håndtering av smerte i klinisk praksis. En riktigere og mer objektiv vurdering av smerten er en nødvendig forutsetning for riktig behandling, bidrar til å forebygge både over- og underbehandling av smerter og gir bedret kvalitet på pasientbehandlingen.

Vitenskapelig sammendrag

Strukturert vurdering av smerte er en viktig forutsetning for riktig behandling. Syke spedbarn er ute av stand til å verbalisere sin smerteopplevelse og totalt avhengig av helsepersonells evne til å gjenkjenne og tolke tegn på smerter. Hensikten med bruk av strukturerte smertevurderingsverktøy er at barnets lidelse og ubehag skal avdekkes og lindres, Per i dag fines det få tilstrekkelig validerte og kulturelt tilpassede oversettelser av anbefalte smertevurderingsverktøy til bruk blant preverbale barn. Om en i klinikken tar i bruk verktøy som ikke er validert, kan resultatet bli systematisk over- eller undervurdering av smerte. Begge kan føre til økt sykelighet og dødelighet.

Strukturerte observasjonsverktøy finnes som oftest bare på engelsk, slik at oversettelse og kulturell tilpasning er nødvendig før de kan tas i bruk i en norsk setting. Publiserte forskningsrapporter som evaluerer de metodene som benyttes i oversettelse, kulturell tilpasning og validering mangler i stor grad. Enkel oversettelse av ord og begreper er ikke tilstrekkelig for å få frem en valid oversettelse Klinikernes oppfatninger om smertevurdering og bruk av verktøy kan være annerledes enn eksperters og annerledes enn utvikleren av verktøyets intensjon. Dersom disse ulikhetene ikke avdekkes og korrigeres kan smertevurderingen bli upålitelig og gi feilaktig informasjon. Dette prosjektet vil resultere i en validert oversettelse av COMFORT atferdsskala til bruk i klinisk praksis eller videre forskning. Prosjektet vil også beskrive og evaluere metoder til bruk for oversettelse, kulturell tilpasning og validering av observasjonsskaler for smerter.

Målet med prosjektet er å bidra til bedre smertebehandling av pre- og tidlig verbale barn gjennom å øke vår forståelse av smerter og smertevurdering hos disse barna.

Metode

Kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Fire delstudier er planlagt med følgende spesifikke mål for hver: (I) Utforske bruken av kognitive intervjuer som en del av oversettelse og kulturell tilpasning av COMFORT atferdsskala og presentere en strukturert analysemetode for å analysere data fra slike intervjuer, (II) Teste inter-rater reliabilitet og validitet av den oversatte versjonen av COMFORT atferdsskala, (III) Systematisk granske intern validitet og bias i reviewartikler som omhandler psykometriske egenskaper ved observasjonsskalaer for vurdering av smerter hos barn 0-18 år, og (IV) Utforske sykepleieres oppfatning om smerter, smertevurdering og bruk av smertevurderingsskalaer.

Utstyr

Ikke aktuelt

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Randi Dovland Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Karolinska Institutet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark HF

Agneta Anderzén-Carlsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karlstads universitet

Ann Langius-Eklöf

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Leena Jylli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Universitetssjukhuset

Britt Nakstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for indremedisin og lab fag ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The complexities of nurses' pain assessment in hospitalized preverbal children.

Andersen, Randi D.; Nakstad, Britt; Jylli, Leena; Campbell-Yeo, Marsha; Anderzén-Carlsson, Agneta. 2019, Pain Management Nursing. KAROLINSKA, ORU, TELEMARK, UIO, AHUS, IWK, KI, KAU, DALVitenskapelig artikkel

The measurement properties of pediatric observational pain scales: A systematic review of reviews.

Andersen, Randi D.; Langius-Eklöf, Ann; Nakstad, Britt; Bernklev, Tomm; Jylli, Leena. 2017, International Journal of Nursing Studies. KAROLINSKA, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, AHUS, KIVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Can we trust observational pain assessment scales for use in children.

Andersen, Randi D.. 2017, Pain in Early Life (PEARL) Lecture Day. TELEMARKFaglig foredrag

The COMFORT behavioural scale provides a useful assessment of sedation, pain and distress in toddlers undergoing minor elective surgery.

Andersen, Randi D.; Bernklev, Tomm; Langius-Eklöf, Ann; Nakstad, Britt; Jylli, Leena. 2015, Acta Paediatrica. HUDDINGE, TELEMARK, AHUS, KIVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Cultural adaption of patient and observational outcome measures: A methodological example using the COMFORT behavioral rating scale.

Andersen, Randi D.; Jylli, Leena; Ambuel, Bruce. 2014, International Journal of Nursing Studies. TELEMARK, MCoW, KIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5