Cristin-prosjekt-ID: 536329
Sist endret: 20. mars 2017, 15:24

Cristin-prosjekt-ID: 536329
Sist endret: 20. mars 2017, 15:24
Prosjekt

Utvikling og utprøving av dialogverktøy for skolehelsetjenesten (skolehelse.no)

prosjektleder

Åse Sagatun
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. mars 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling og utprøving av dialogverktøy for skolehelsetjenesten (skolehelse.no)

Populærvitenskapelig sammendrag

I samarbeid med skolehelsetjenesten og skolesundhed.dk fra Danmark utvikle og prøve ut et dialogverktøy for helsesøstre i forbindelse med nye retningslinjer for skolehelsetjenesten. Målsettingen med første fase i dette prosjektet er å prioritere helsesamtalen på 8. trinn. I en videreutvikling av prosjektet vil det være aktuelt å lage prosedyrer for individuell oppfølging av elever som blir fanges opp i skolehelsetjenesten, samt utvikle en verktøykasse», både på individ- og gruppenivå. En mer enhetlig og systematisk tilnærming vil også bidra til mer likhet i tjenestetilbudet i kommunene. Prosjektleder: Åse Sagatun

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Sagatun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Solveig Holen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 2 av 2