Cristin-prosjekt-ID: 536403
Sist endret: 21. mars 2017 14:29

Cristin-prosjekt-ID: 536403
Sist endret: 21. mars 2017 14:29
Prosjekt

Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes

prosjektleder

Gunnar Hartvigsen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar sikte på å måle effekten av mobilbruke i gruppe utdanning på diabetesrelaterte helsemessige utfall.  Kontroll deltakere får individuell opplæring fra din diabetessykepleier, og de vil ta HbA1c hos fastlegen før oppstart og hver sjette måned i to år. Intervensjon deltakere motta gruppe utdanning fra Norges Diabetesforbundets Motivasjonsgrupper. De får i tillegg en mobiltelefon applikasjon. Tidligere forskning har vist at en bedre mestring av sykdommen vil medføre til bedre helsetilstand og økt livskvalitet, men vi ennå ikke har nok bevis på hvordan nyere mobiltelefoner påvirker mestring av diabetes. Resultatene av dette prosjektet kan bidra til at mobiltelefoner blir en del av diabetesbehandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Eirik Årsand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Taridzo Chomutare

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3