Cristin-prosjekt-ID: 536416
Registrert av: REK Sist endret: 14. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 536416
Registrert av: REK Sist endret: 14. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Risikofaktorer for ADHD i en fødselskohort

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/594

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2013 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikofaktorer for ADHD i en fødselskohort

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en epidemiologisk studie av ADHD hos barn og ungdom som vil bli gjennomført ved å koble data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) med diagnostiske data fra Norsk Pasient Register (NPR). På denne måten vil vi kunne identifisere alle tilfeller av ADHD i MoBa som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten og dermed etablere et utvalg som kan brukes til å studere genetiske og miljømessige risikofaktorer for ADHD. Basert på eksponeringsdata fra MoBa vil vi undersøke: 1) genetiske risikofaktorer for ADHD ved hjelp av en helgenom assosiasjonsstudie, 2) sammenhengen mellom mors røyking i svangerskapet og senere utvikling av ADHD hos barnet. 3) sammenhengen mellom mors bruk av folat-supplement i perioden 4 uker før og 8 uker etter unnfangelse og ADHD hos barnet. Prosjektet dekkes av tidligere avgitt bredt samtykke til deltagelse i MoBa.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Omar Gustafsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved deCODE genetics
1 - 2 av 2