Cristin-prosjekt-ID: 536451
Sist endret: 22. mars 2017 09:15

Cristin-prosjekt-ID: 536451
Sist endret: 22. mars 2017 09:15
Prosjekt

VictoryaHome

prosjektleder

José Artur F. da Silva e Vale Serrano
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

VictoryaHome

Populærvitenskapelig sammendrag

VictoryaHome er et prosjekt som utvikler et støtteapparat og tjenester som overvåker helse, sikkerhet og legger til rette for sosial kontakt. Visjonen til prosjektet er "Føl deg vel - VictoryaHome - Lag Muligheter". VictoryaHome handler ikke bare om å svare på spesifikke helse- eller velvære-problemer, men fremmer først og fremst egenomsorg. Som det å selv ha kontrollen og det å kunne skape dine egne løsninger. VictoryaHome gir teknologien for å knytte deg til din familie og venner rundt deg. Du kan velge hvilken støtte du vil ha, og leve livet ditt slik du vil.

Vår misjon er å hjelpe mennesker i å ta vare på hverandre, og å skape sinnsro for alle brukere. Derfor utvikler vi VictoryaHome-systemet og tjenester med et brukersentrert designtilnærming. Vi tester disse tjenestene med en stor gruppe av sluttbrukere i langtidsforsøk i sine egne hjem. Vi har med sluttbrukere, familie, venner og fagfolk i fire europeiske land. Vi vil utvikle en solid forretningsstrategi som passer inn i eksisterende omsorgsprosesser.

Hva er VictoryaHome-systemet?

Hovedmålet med VictoryaHome-tjenestene er å bedre folks trivsel, selvstendighet, helse og sikkerhet. Ikke bare for eldre, men også for deres familie, venner og profesjonelle omsorgspersoner.

Konkret har VictoryaHome-systemet to hovedfunksjoner: overvåking av helse og sikkerhet, og å legge til rette for sosial kontakt. Tjenestene er ikke avhengig av automatiserte funksjoner, og styrker kontakten med familie og venner. Man får umiddelbar menneskelig kontakt når det trengs. Derfor inneholder systemet smarte enheter som en aktivitetsmonitor, falldetektor, automatisk pilledispenser, smarttelefonapp for familie og venner, online dashbord for responssenter og en mobil telepresenceenhet, kalt Giraff, som er hjemme hos senior.

Mobil sinnsro-app gir familie, venner og andre omsorgspersoner en oversikt over senior sin velvære. Dette ved at den vil vise hvis det for eksempel savnes medisiner, at det er detektert fall eller at en “besøk meg”-forespørsel er sendt av senior. Som svar kan disse omsorgspersonene velge å bruke Giraffen til å gå på et virtuelt besøk. I nødstilfeller kan profesjonelle omsorgspersoner inkluderes ved hjelp av å bruke dashbordet og Giraffen. Da kan de få en umiddelbar tilstedeværelse hjemme hos senior.

Prosjektpartnere

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning (tidligere Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin)
 • Universitetssykehuset Nord Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Internasjonal SOS
 • Tromsø Telemedicine Consult AS
 • Stichting Smart Homes, Nederland
 • GroenekruisDomicura, Nederland
 • Bluecaring, Portugal
 • Giraff Technologies AB, Sverige
 • FoU i Sörmland, Sverige

prosjektdeltakere

prosjektleder

José Artur F. da Silva e Vale Serrano

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1