Cristin-prosjekt-ID: 536488
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 536488
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Effektivitet og sikkerhet ved bruk av orale antikoagulanter

prosjektleder

Sigrun Halvorsen
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/410

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 28. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effektivitet og sikkerhet ved bruk av orale antikoagulanter

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) har økt risiko for hjerneslag. Tradisjonell behandling med warfarin reduserer risikoen med ca 66%, men begrenses av behov fo monitorering av effekt, samt interaksjoner med mat og legemidler. De senere år er nye perorale antikoagulantia (NOAC)*** apixaban, dabigatran og rivaroksaban, introdusert i markedet. Det er av interesse*** å sammenligne pasienter behandlet med NOAC med pasienter som bruker warfarin mtp. effekt, blødningskomplikasjoner og etterlevelse*** hvorvidt observerte funn fra kliniske studier mtp. effekt og sikkerhet også gjenfinnes i klinisk praksis*** samt å identifisere særegne risikofaktorer for blødning hos pasienter som bruker NOAC i håp om kunne derivere et skåringssystem som kan predikere risiko for blødning ved bruk av NOAC. Prosjektet vil gjennomføres som en retrospektiv kohortstudie*** ved undersøkelser av data fra Norsk pasientregister (ICD-diagnoser identifiserer pasientgruppen) og Reseptregisteret (medikamentbruk).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigrun Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ole-Christian Walter Rutherford

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Christian Jonasson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Waleed Khalid Ghanima

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
1 - 4 av 4