Cristin-prosjekt-ID: 536567
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 536567
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Omfangsundersøkelse om vold og overgrep blant elever i videregående skoler

prosjektleder

Svein Mossige
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/526

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mai 2006 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Omfangsundersøkelse om vold og overgrep blant elever i videregående skoler

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å undersøke omfanget av vold og overgrep blant barn og unge, samt undersøke eventuelle sammenhenger mellom familiære og individuelle bakgrunnsfaktorer og risiko for vold. Videre vil vi i prosjektet undersøke hvordan både voldsutøvelse og det å bli utsatt for vold henger sammen med senere livsutfall i tilknytning til utdanning, arbeidsliv og kriminalitet. Prosjektet skal bidra til en helhetlig kunnskapsutvikling om vold i nære relasjoner i norsk sammenheng. Prosjektet skal også bidra til videreutvikling av tiltak som forebygger og bekjemper vold og som gir god og effektiv hjelp til voldsutsatte og -utøvere. Metoden er kobling av registerdata fra Statistisk sentralbyrå med svarene til deltakere i en skolebasert survey-undersøkelse, gjennomført blant 7 000 elever i siste år på videregående skole. 4 033 elever samtykket til at deres besvarelser kan kobles til registeropplysninger om inntekt, utdanning, familie- og boligsituasjon, stønadsmottak og straffbare forhold.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Mossige

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Svein Mossige

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kari Stefansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mette Løvgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Tilmann von Soest

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »