Cristin-prosjekt-ID: 536568
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 536568
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Høyfrekvent ryggmargstimulering mot nevropatiske smerter

prosjektleder

Audun Stubhaug
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/402

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 1. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Høyfrekvent ryggmargstimulering mot nevropatiske smerter

Populærvitenskapelig sammendrag

Nevropatiske smerter er hyppig forekommende som følge av skade eller sykdom i nervesystemet. Aktuell behandling, inkludert legemidler, har begrenset effekt. Elektrisk ryggmargsstimulering medfører nevrokjemiske endringer som kan gi smertelindring. Ved tradisjonell behandling føler pasienten prikking i det aktuelle området, mens nye stimuleringstyper, bl. a. ”burst”, benytter høyere frekvens og ikke merkes. Evidensgrunnlaget er begrenset og flere studier er etterspurt for å vurdere effekten, spesielt av de nyere stimuleringsmetodene. Ved Oslo universitetssykehus planlegger vi en randomisert, dobbelblindet og sham-kontrollert studie. Hypotesen er at ”burst”-stimulering vil medføre reduserte smerter, bedret funksjon og øket fysisk aktivitet sammenlignet med sham. Pasientene følges i tre repeterte perioder á to uker med og to uker uten stimulering. Smerteintensitet er primært utfallsmål, mens de sekundære er følelsesmessig plagsomhet av smertene, funksjon og fysisk aktivitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bård Stuen Lundeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Clary Monica Pernille Haraldse Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3