Cristin-prosjekt-ID: 536572
Registrert av: REK Sist endret: 13. desember 2021, 14:07 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 536572
Registrert av: REK Sist endret: 13. desember 2021, 14:07 Sist endret av: REK
Prosjekt

Familier i Norge: Foreldreskap, samliv og konflikt (FamilieForSK)

prosjektleder

Maren Sand Helland
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/143

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 29. februar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Familier i Norge: Foreldreskap, samliv og konflikt (FamilieForSK)

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med FamilieForSK er å få økt kunnskap om familiekonflikt og familiesamspill i det norske velferdssamfunnet, og hvordan dette påvirker barns tilpasning. Det vil være et spesielt fokus på forekomst, risikofaktorer, mønstre og konsekvenser av foreldrekonflikter, og barns opplevelse av dette. Slik kunnskap vil kunne bidra til bedre befolkningsrettede forebyggingstiltak, og målrettede tiltak til sårbare familier. Prosjektet skal samle inn data fra 1600 familier som kommer til familieverntjenesten*** 800 fra meklingssaker og 800 som søker hjelp for problemer i parforholdet/ familien. Vi vil samle inn informasjon gjennom spørreskjemaer som fylles ut elektronisk av mor, far og barn over 12 år. Vi vil gjennomføre strukturerte intervjuer med barn som er mellom 7 og 11 år. Barnehagepersonell/ lærere vil også å fylle ut spørreskjema om barn ml 2-6 år. Vi vil samle inn data på to tidspunkt. Prosjektet er en direkte videreføring av forprosjektet som er godkjent av REK-Nord (2015/1374).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maren Sand Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Espen Røysamb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Heidi Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Maren Sand Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Anne Reneflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »