Cristin-prosjekt-ID: 536641
Sist endret: 24. mars 2017, 16:20

Cristin-prosjekt-ID: 536641
Sist endret: 24. mars 2017, 16:20
Prosjekt

Thrive by 3. Preventive knowledge enhancement & tailored quality-building in daycare to promote development/ mental health in 1 & 2 year-olds

prosjektleder

Turid Suzanne Berg-Nielsen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 14.884.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 260624

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Turid Suzanne Berg-Nielsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Thrive by 3. Preventive knowledge enhancement & tailored quality-building in daycare to promote development/ mental health in 1 & 2 year-olds

prosjektdeltakere

prosjektleder

Turid Suzanne Berg-Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Ratib Lekhal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen BI

May Britt Drugli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Elisabet Solheim Buøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 4 av 4