Cristin-prosjekt-ID: 536891
Registrert av: REK Sist endret: 13. september 2021, 11:19 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 536891
Registrert av: REK Sist endret: 13. september 2021, 11:19 Sist endret av: REK
Prosjekt

Integrert hepatitt C behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighet: en randomisert kontrollert intervensjonsstudie (INTRO HCV)

prosjektleder

Lars Thore Fadnes
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/51

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Integrert hepatitt C behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighet: en randomisert kontrollert intervensjonsstudie (INTRO HCV)

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har generelt høy sykelighet og dødelighet. Anslagsvis 20 000 i Norge er kronisk infiserte med hepatitt C virus (HCV) og de fleste av disse er infisert gjennom injiserende rusbruk. HCV over tid gir en kraftig økning i risiko for skrumplever og død. Pasienter i LAR har ofte dårlig tilgang til standard helsehjelp enn befolkningen for øvrig. Kun 14 % av de med HCV har forsøkt HCV behandling. Det er av rusfagfeltets største utfordringer. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvordan en kan bedre pasientforløpene, LAR-helsetjenester og bidra til at flere av de som har behov for HCV behandling får tilgang til dette. Vi ønsker å teste ut om integrert HCV behandling er mer effektivt enn dagens modell gjennom et randomisert kontrollert forsøk ved LAR-poliklinikkene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Thore Fadnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Kjell Arne Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Christian Ohldieck

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Christer Frode Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jørn Henrik Vold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »