Cristin-prosjekt-ID: 536892
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2022, 18:47 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 536892
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2022, 18:47 Sist endret av: REK
Prosjekt

Musikkterapi med barn på sykehus i psykisk helsevern

prosjektleder

Guro Parr Klyve
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/52

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Musikkterapi med barn på sykehus i psykisk helsevern

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å få mer kunnskap om musikkterapi i utredning og behandling av barn på sengepost i psykisk helsevern. Tidligere studier har vist at musikkterapi i psykisk helsevern har positiv effekt, og musikkterapi er nå anbefalt i faglige retningslinjer for psykosebehandling. Det viser seg samtidig at det er stor bruk for både mer praksis og mer forskning på musikkterapi med barn i psykisk helsevern. Hovedproblemstillingen er: Hvilken betydning har musikkterapi på sykehus med barn i psykisk helsevern? Dette vil utforskes gjennom barnas, foresattes og helsearbeidernes perspektiv på musikkterapi og deres opplevelse av tilbudet på Barneposten på Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland universitetssjukehus. Denne kvalitative studien vil ta i bruk en multiple casestudiedesign, med 6-10 case. Datainnsamlingen omfatter intervju med barna og deres foresatte, fokusgruppeintervju med miljøterapeuter, lærere og behandlere, samt deltakende observasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Parr Klyve

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Irene Bircow Elgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2