Cristin-prosjekt-ID: 536961
Sist endret: 30. mars 2017 16:56
Cristin-prosjekt-ID: 536961
Sist endret: 30. mars 2017 16:56
Prosjekt

Helse, kunnskap og kritikk

prosjektleder

Kristian Larsen
ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 200.000
 • Høgskolen i Oslo og Akershus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. november 2014 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helse, kunnskap og kritikk

Vitenskapelig sammendrag

Denne boka handler om helse, kunnskap og kritikk. Vi er opptatt av at helsearbeid er noe som skjer i mange sektorer og tjenester også utenfor helsetjenesten. Slik sett vil brukergruppen for boka være profesjons- og fagutøvere med helse-, sosial- og velferdsfaglig bakgrunn, for eksempel sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, sosionomer, velferdskandidater, barnevernsarbeidere, fengselsbetjenter*. I tillegg vektlegger boka temaet kunnskap og ulike former for kunnskap samt kunnskapstranslasjon og formidling vil bli drøftet. Dette er et tema som vi antar er av interesse for planleggere og øvrige ansatte innen helse- og sosialadministrasjon på lokalt og sentralt nivå. Studenter og lærere ved utdanningsinstitusjoner er en tredje målgruppe. I tillegg antar vi at representanter fra tredje sektor vil kunne ha nytte av enkeltkapitler

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marte Feiring

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Truls I Juritzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ingrid Ruud Knutsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4