Cristin-prosjekt-ID: 537186
Sist endret: 1. mars 2018 14:12

Cristin-prosjekt-ID: 537186
Sist endret: 1. mars 2018 14:12
Prosjekt

Walter Benjamin in Kyoto [publikasjon]

prosjektleder

Theodor Barth
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kontaktinformasjon

Sted
Theodor Barth

Tidsramme

Avsluttet
Start: 19. september 2016 Slutt: 1. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Walter Benjamin in Kyoto [publikasjon]

Vitenskapelig sammendrag

Publikasjon av rapport etter gjennomføring av prosjektet HEX—Signage for Wayfinding in Timescapes. Publikasjonen er planlagt som en samling med dokumentasjon fra en reise til Kyoto (Japan), som det har blitt bevilget prosjektstøtte til av KUF-utvalget. Dokumentasjonen består av materiale som ble utviklet før og
under reisen, samt funnet materiale som rapporten vil omfatte et utvalg av prøver fra. Dvs. to essays og en plakat i forkant, en reisedagbok i form av et flyerarkiv. Språk: Engelsk.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Theodor Barth

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1