Cristin-prosjekt-ID: 537253
Registrert av: REK Sist endret: 2. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537253
Registrert av: REK Sist endret: 2. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Aktiv rehabilitering for pasienter med anstrengelsesutløste symptomer, Exertion intolerance etter lett traumatisk hjerneskade (TBI)

prosjektleder

Ingerid Kleffelgård
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/429

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2017 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aktiv rehabilitering for pasienter med anstrengelsesutløste symptomer, Exertion intolerance etter lett traumatisk hjerneskade (TBI)

Populærvitenskapelig sammendrag

Traumatisk hjerneskade (TBI) rammer mange, med en innsidens på 83.3/100 000. De fleste er klassifisert som lette skader. Etter lett TBI kan sentral og systemisk fysiologisk dysfunksjon bidra til anstrengelsesutløste symptomer. Nyere forskning viser at kontrollert kondisjonstrening på et intensitetsnivå under symptomterskel er trygt, reduserer symptomer og bidrar til færre aktivitetsbegrensninger og økt deltakelse. Symptomterskel kan bestemmes ut fra «Buffalo Concussion Treadmill Test» - BCTT. Testen har vist tilfredsstillende måleegenskaper for å identifisere pasienter med anstrengelsesutløste symptomer etter lett TBI. Prosjektets mål er å teste ut om et individuelt tilpasset og kontrollert fysisk kondisjonstreningsprogram basert på testresultater fra BCTT er trygt gjennomførbart for pasienter med lett TBI. Prosjektet designes som en prospektiv pilot studie hvor BCTT, og en intervensjon bestående av individuelt tilpasset og kontrollert kondisjonstrening blir utprøvd.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingerid Kleffelgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kari Anette Bruusgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Terje Gjøvaag

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Fredrik Walter Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4