Cristin-prosjekt-ID: 537363
Sist endret: 22. desember 2020, 21:52

Cristin-prosjekt-ID: 537363
Sist endret: 22. desember 2020, 21:52
Prosjekt

Produksjon av regnefortellinger for å fremme matematisk forståelse.

prosjektleder

Trude Fosse
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
55585834
Sted
Trude Fosse

Tidsramme

Aktivt
Start: 7. april 2017 Slutt: 31. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Produksjon av regnefortellinger for å fremme matematisk forståelse.

Vitenskapelig sammendrag

Mitt forskningsfokus vil være å se på matematikk i begynneropplæringen, med særlig fokus på hvordan barns egen produksjon av regnefortellinger kan brukes for å fremme matematisk forståelse. Her vil regnefortelling være en måte å la barn få sette ord på sin forståelse av ulike matematiske uttrykk. Dette kan være særlig viktig for flerspråklige og de som strever med matematikkmestring. Lærerstudenter i praksis vil bli utfordret til å se på flerspråklige elevers produksjon av regnefortellinger for å fremme matematisk forståelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trude Fosse

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Tamsin Jillian Meaney

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Using problem posing to bring real-life into the mathematics classroom: can it be too real? .

Fosse, Trude; Meaney, Tamsin Jillian. 2020, For the Learning of Mathematics. HVLVitenskapelig artikkel

Regnefortellinger i begynneropplæringen - nye muligheter.

Fosse, Trude. 2020, Konferanse God start - Begynneropplæring 2020. HVLVitenskapelig foredrag

Regnefortellinger.

Fosse, Trude. 2019, Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Regnefortellinger i begynneropplæringen.

Fosse, Trude. 2018, Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk 2018. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4