Cristin-prosjekt-ID: 537389
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2021, 08:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537389
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2021, 08:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Stamcelletransplantasjon vs. alemtuzumab, kladribin eller okrelizumab for pasienter med attakkpreget multippel sklerose

prosjektleder

Lars Bø
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Akademiska sjukhuset

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/304

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stamcelletransplantasjon vs. alemtuzumab, kladribin eller okrelizumab for pasienter med attakkpreget multippel sklerose

Populærvitenskapelig sammendrag

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen. Attakkpreget MS (RRMS) behandles med medisiner som påvirker immunapparatet for å forebygge tilbakefall og bevare funksjonen. Mange RRMS- pasienter har sykdomsaktivitet til tross forebyggende MS-behandling. Hos disse pasientene er det en høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonshemming i ung alder. Ikke-randomiserte behandlingsstudier tyder på at autolog stamcelletransplantasjon (HSCT) kan være et effektivt behandlingsalternativ hos disse pasientene. Vi foreslår en randomisert studie av autolog HSCT versus den forebyggende medisinen alemtuzumab hos RRMS pasienter med sykdomsaktivitet til tross for annen forebyggende MS-behandling. Det primære effektmålet vil være andelen pasienter uten tegn til sykdomsaktivitet (NEDA) i løpet av en toårsperiode. Hvis HSCT blir funnet å gi en signifikant bedre behandlingseffekt enn alemtuzumab, vil dette kunne gi et vesentlig fremskritt i behandlingen av RRMS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anne Kristine Lehmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Margitta Kampman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rune Midgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Trygve Holmøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Sør-Øst RHF
1 - 5 av 5