Cristin-prosjekt-ID: 537392
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537392
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helseundersøkelsen i Hordland – HUSK 3. Betennelsesmarkører, blodtrykk og hjerte-karsykdom

prosjektleder

Grethe Seppola Tell
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/294

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. juli 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseundersøkelsen i Hordland – HUSK 3. Betennelsesmarkører, blodtrykk og hjerte-karsykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålet er å studere betydningen av inflammasjon (betennelsestilstander), endringer av blodmarkører for inflammasjon og blodtrykk, for utvikling av subklinisk og klinisk hjertekarsykdom. Dette er en kohortstudie der prosjektdeltakerne er ca. 3000 menn og kvinner født 1950-51, som deltok i HUSK i 1992/93 og 1997/99. De besvarte spørreskjema om helsevaner, helsetilstand mm, det ble målt blodtrykk, antropometriske variable og en lang rekke blodanalyser. Det planlegges nå en ny undersøkelse av de samme deltakerne, for å studere betydningen av endringer i inflammasjonsmarkører og andre risikofaktorer, for hjertekarsykdom. Deltakerne vil inviteres til den nye Forskningsenhet for helseundersøkelser på Haukelandsområdet. Deltakerne vil svare på spørreskjema, inkl. kosthold, det vil bli målt høyde, vekt, kroppssammensetning, blodtrykk, og for en undergruppe, 24-timers blodtrykk. Arteriestivhet og ekkokardiografi måles. Koronar CT gjennomføres deretter på Hjerteavd. Haukeland sykehus.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Seppola Tell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Inger Ariansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Eva Gerdts

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Reijo Laaksonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Turun yliopisto
1 - 5 av 5