Cristin-prosjekt-ID: 537396
Registrert av: REK Sist endret: 7. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537396
Registrert av: REK Sist endret: 7. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Etablering og kvalitetssikring for måling av glutation i hjernen ved hjelp av en MR-maskin

prosjektleder

Lars Ersland
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/516

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. februar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etablering og kvalitetssikring for måling av glutation i hjernen ved hjelp av en MR-maskin

Populærvitenskapelig sammendrag

Glutation er den viktigste antioksidanten i hjernen og er dermed med på å beskytte nervecellene mot oksidativt stress. Man tror at oksidativt stress kan være en viktig årsak til flere nevrologiske og psykiatriske sykdommer som ALS, MS og Alzheimers. Vi ønsker å implementere og kvalitetssikre en MR-spektroskopimetode for måling av glutation i hjernen. For å kunne måle glutation må man bruke litt andre scanner-innstillinger en de vi bruker til "vanlig" klinisk spektroskopi. Vi vil forsikre oss om at vår MR-maskin gir reproduserbare glutation målinger og i tillegg at det er de mest optimale MR-parametrene vi benytter. Vi kommer til å teste to forskjellige MR-spektroskopimetoder for måling av glutation. Vi kommer også til å undersøke om vi måler en forskjell på glutation nivå mellom menn og kvinner, da dette er nødvendig informasjon hvis og når vi skal bruke denne metoden til kliniske studier i fremtiden. Vi vil sjekke for både variabilitet mellom ulike forsøkspersoner og i samme forsøk

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Ersland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Maiken Kirkegaard Brix

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eli Renate Grüner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gerard Eric Dwyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Kenneth Jan Hugdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5