Cristin-prosjekt-ID: 537402
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537402
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten?

prosjektleder

Norman Anderssen
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/307

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten?

Populærvitenskapelig sammendrag

Studiens hensikt er å kartlegge hvordan pasienter med symptomer på depresjon blir møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten. I denne hensikt vil vi innhente erfaringer og synspunkter fra brukere og helsepersonell. Vi vil utføre fokusgruppe-intervjuer med ulike helseprofesjoner i primærhelsetjenesten og sekundærhelsetjenesten som samarbeider om å hjelpe pasienter med symptomer på depresjon, og vi vil innhente opplysninger fra brukere av Mental Helses nettsider via et nettbasert spørreskjema.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Norman Anderssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Stefán Hjörleifsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Inger Haukenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Øystein Hetlevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »