Cristin-prosjekt-ID: 537828
Registrert av: REK Sist endret: 19. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537828
Registrert av: REK Sist endret: 19. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nordisk aortaklaffe intervensjonsstudie 2

prosjektleder

Lars Aaberge
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1936

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. september 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nordisk aortaklaffe intervensjonsstudie 2

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal gi ny kunnskap om valg av behandlingsmetode hos pasienter under 75 år med alvorlig symptomgivende aortastenose og lav operativ risiko ved åpen kiriurgi (SAVR). Pasienter med aortastenose behandles tradisjonelt med åpen hjertekirurgi (SAVR) og bruk av hjertelunge-maskin, mens kateterbasert behandling av aortastenose (TAVR) har utviklet seg som alternativ metode for de som kan behandles med biologisk klaff. TAVR er i dag den foretrukne behandlingen hos eldre pasienter og pasienter med forhøyet operativ risiko ved SAVR. TAVR er et mindre operativt inngrep enn SAVR og kan vanligvis gjøres i lokalbedøvelse og rekonvalesensen og opptreningen kortere og enklere. Man vet ikke om TAVR også kan være et godt alternativ for yngre pasienter med lav operativ risiko ved SAVR. For å undersøke dette planlegges en randomisert multisenterstudie hvor pasientene etter informert samtykke trekkes ut til enten standard behandling (SAVR) eller kateterbasert behandling (TAVR) via blodåre i lysken.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Aaberge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Øyvind Bleie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Rune Haaverstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gry Dahle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4