Cristin-prosjekt-ID: 537836
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537836
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydningen av lavgradig inflammasjon hos pasienter med kognitiv svikt forårsaket av Alzheimers sykdom og hjerneslag

prosjektleder

Anne-Brita Knapskog
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/371

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av lavgradig inflammasjon hos pasienter med kognitiv svikt forårsaket av Alzheimers sykdom og hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å finne ut om det er faktorer som virker inn på utviklingen fra mild kognitiv svikt (MCI) til demens, og om dette er faktorer som kan påvirkes. Vi vil undersøke om pasienter med MCI eller mild AD og samtidig depresjon har tegn til høyere betennelsesaktivitet i hjernen enn dem uten samtidig depresjon både ved første gangs undersøkelse og ved senere oppfølging etter ca. 2 år. Videre ønsker vi å undersøke om betennelse spiller en rolle i utviklingen av kognitiv svikt etter hjerneslag. Til slutt ønsker vi å undersøke om utviklingen av kognitiv svikt er forskjellig hos dem med høy betennelsesaktivitet sammenlignet med dem med lav aktivitet. Studien inkluderer pasienter fra Hukommelsesklinikkene på Oslo universitetssykehus, Ullevål og St. Olavs hospital. I tillegg inkluderes slagpasienter fra fem slagavdelinger i Norge. De blir fulgt opp etter 3 og 18 mnd. Det blir tatt prøver fra spinalvæske og blod for analyser av betennelsesmarkører.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Brita Knapskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ingvild Saltvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stina Aam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Karin Ester Torun Persson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Maria Lage Barca

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »