Cristin-prosjekt-ID: 537837
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537837
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tilpasset behandling på grunnlag av biologiske risikofaktorer til pasienter under 65 år med klinisk høyrisk diffust storcellet B-cellelymfom

prosjektleder

Harald Holte
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1963

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2017 Slutt: 2. januar 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilpasset behandling på grunnlag av biologiske risikofaktorer til pasienter under 65 år med klinisk høyrisk diffust storcellet B-cellelymfom

Populærvitenskapelig sammendrag

Ny kunnskap: Fremgang i behandling av pasienter med kreftsykdom kommer gjennom nye medikamenter eller bedret bruk av dagens behandling med kirurgi, eksisterende medikamenter og strålebehandling. Vi ønsker å få flere pasienter friske gjennom risikotilpasset behandling basert på biologiske faktorer vi fra tidligere studier har vist å skille mellom lang og kort overlevelse: de med risikofaktorer for dårlig prognose får intensivert behandling. De biologiske risikofaktorer dreier seg om endringer og uttrykk av kreftrelaterte gener som C-MYC, BCL-2 og P53. Forskningsdesign og metode: Fase II prospektiv studie med inklusjon av 120 pasienter. Vi ønsker å vise bedring i prognose for de med risikofaktorer sammenliknet med tidligere studier på samme pasientgruppe. Det vil bli gjort enn rekke molekylære analyser på svulstvevet for å gi ytterligere svar på hvilke faktoerer i svulstvevet som er beheftet med god og dårlig prognose.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harald Holte

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1