Cristin-prosjekt-ID: 537851
Registrert av: REK Sist endret: 19. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537851
Registrert av: REK Sist endret: 19. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Risiko stratifisering av pasienter korrigert for Fallots tetrade, en omfattende hjerte-billeddiagnostisk studie

prosjektleder

Mette-Elise Estensen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/383

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. februar 2017 Slutt: 6. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risiko stratifisering av pasienter korrigert for Fallots tetrade, en omfattende hjerte-billeddiagnostisk studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Studiens formål er å undersøke om det foreligger risikomarkører hos pasienter korrigert for den medfødte hjertefeilen Fallots tetrade som kan predikere risiko for alvorlig arytmi og plutselig død. Fallots tetrade er en av de hyppigste medfødte hjertefeilene, og den vanligste dødsårsaken er plutselig død. Ved hjelp av moderne ultralyd teknikk og MR ønsker vi å finne metoder som kan avdekke hvem som er i risiko for å utvikle alvorlige arytmier som kan føre til plutselig død. Dette vil igjen kunne gi oss svaret på hvem som trenger ICD. En sub studie vil undersøke om det er en forskjell i risikoprofil for arytmi og plutselig død hos kvinner med Fallot som har gjennomgått svangerskap sammenlignet med de som ikke har gjennomgått svangerskap. Svarene studien gir ville kunne implementeres på andre grupper av pasienter med medfødt hjertefeil. Undersøkelsene vil være en del av pasientenes kontroll og vil ikke utsette pasienten for unødige undersøkelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette-Elise Estensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Alessia Quattrone

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Thor Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristina Hermann Haugaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4