Cristin-prosjekt-ID: 537853
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537853
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Endringer i helse- og helsebehov blant Syriske flyktninger på vei til Norge

prosjektleder

Esperanza Diaz
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/377

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Endringer i helse- og helsebehov blant Syriske flyktninger på vei til Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

The number of refugees living in Norway will soon reach 200.000. Currently, half of the asylum seekers to Norway are from Syria, and most of them obtain permanent refugee status. Little is known about their total burden of disease, how somatic and mental health change during the migration phases and how best to provide adequate health services to this growing group. Among adult asylum seekers and refugees from Syria following different migration paths to Norway, our study aims to investigate their 1) Burden of somatic and mental health problems*** 2) Associations between mental and somatic health*** 3) Self-reported health (SRH), quality of life (QOL), health care access and unmet healthcare needs*** 4) Association between SRH and QOL and health care access and needs. Data will be collected through questionnaires and personal interviews. Our study will provide valuable information for the development of appropriate and equitable health services for asylum seekers and refugees.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Esperanza Diaz

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Bernadette N Kumar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Lars Thore Fadnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Eirik Abildsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jasmin Haj Younes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kristiansand kommune
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »