Cristin-prosjekt-ID: 537939
Registrert av: REK Sist endret: 14. mars 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537939
Registrert av: REK Sist endret: 14. mars 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kan intravaskulært EKG (IVEKG) erstatte røntgen thorax for verifisering av korrekt PICC-line (perifert innlagt sentralt venektateter) spissleie?

prosjektleder

Øyvind Kirkevold
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/483

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. mars 2017 Slutt: 31. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan intravaskulært EKG (IVEKG) erstatte røntgen thorax for verifisering av korrekt PICC-line (perifert innlagt sentralt venektateter) spissleie?

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningen skal gi ytterligere kunnskap om bruk av EKG signaler for verifisering av PICC-line spissleie. Videre skal det undersøkes om IVEKG (intravaskulær EKG) er en like sikker metode som dagens gjeldende standard, landemerkemetoden med røntgen thorax kontroll, eventuelt bedre. Dette kan bidra til å fremme en metode som innebærer mindre stråling for pasienten, økt pasientsikkerhet og som samtidig er ressursbesparende. Det vil bli utført en randomisert kontrollert studie hvor observasjonsgruppen vil få utført IVEKG verifisering av spissleie under selve innleggelsen av PICC-linet, samt røntgen thorax kontroll. I kontrollgruppen skal PICC-line spissleie kontrolleres kun ved røntgen thorax. Hensikten med forskningsprosjektet er å undersøke om bruk av EKG signaler fra PICC-line spissen under kateterinnleggelse, er en like nøyaktig metode som røntgen thorax for verifisering av korrekt PICC-line spissplassering. Hvis så er tilfellet kan IVEKG metoden kunne erstatte røntgen thorax kontroll

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Dag Taraldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 2 av 2