Cristin-prosjekt-ID: 537942
Registrert av: REK Sist endret: 20. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537942
Registrert av: REK Sist endret: 20. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av høyintensiv trening etter lungetransplantasjon

prosjektleder

Elisabeth Edvardsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/399

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. april 2017 Slutt: 15. april 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av høyintensiv trening etter lungetransplantasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter som har gjennomgått lungetransplantasjon (LTx) har betydelig redusert fysisk form pga langvarig inaktivitet før LTx. Funksjonsnedsettelsen vedvarer lenge etter LTx til tross for normalisering av lungefunksjon, og er relatert til nedsatt skjelettmuskelfunksjon og dårlig fysisk form. Ca 30-50% utvikler livsstilssykdommer, og de fleste får med hyperkolesterolemi, hypertensjon, overvekt og osteoporose. Formål med prosjektet er å undersøke effekt av et høyintensivt 20 ukers treningsprogram gjennom en randomisert kontrollert studie hvor primærutfallsmål er endring i maksimalt oksygenopptak. Videre vil vi 1) kartlegge fysisk form, fysisk aktivitet og livskvalitet, 2)identifisere eventuelle fysiologiske begrensninger, 3) vurdere langtidseffekter av trening på komorbiditet og overlevelse. Studien kan ha betydning for "Standard of Care", dvs gi kunnskapsbaserte retningslinjer for rehabilitering etter LTx. Gunstig effekt på komorbiditet og overlevelse gir også helseøkonomisk gevinst.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Johny Kongerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Michael Durheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Liv Ingunn Sikkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Truls Raastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »