Cristin-prosjekt-ID: 537945
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537945
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie

prosjektleder

Jennifer Ruth Harris
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/360

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2014 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning viser at vårt sosiale liv har stor betydning for vår fysiske og psykiske helse hele livet gjennom. Sosial integrering og engasjement er assosiert med økt vekst og positiv utvikling hos barn, lavere biologiske risikoprofiler hos voksne, redusert risiko for kognitiv og fysisk underutvikling, større motstandskraft for en rekke somatiske sykdommer, lavere risiko for sykdom og uførhet og ikke minst lengre forventet levealder. Disse effektene har vist seg å påvirke helse og dødelighet i like stor grad som kjente risikofaktorer slik som røyking, overvekt, høyt blodtrykk og en stillesittende livsstil. I vår studie ønsker vi å utnytte de unike fordelene ved tvillingstudier for å studere betydningen vårt sosiale liv og nettverk har for helse i en norsk befolkning. Vi skal vurdere de helsemessige konsekvensene av forskjellige sosiale miljøer*** se om sosiale forhold påvirker arvelighet av spesifikke helseutfall, samt undersøke om disse effektene varierer med type sykdom og sosiale faktor

Tittel

Social Factors and Health: a Twin Study

Populærvitenskapelig sammendrag

Humans are fundamentally social beings. Our brains evolved to form and sustain social relationships, and our social worlds significantly impact well-being throughout life. This is supported by a large epidemiological literature documenting that social worlds have significant and far-reaching effects on human physical and psychological health throughout life. A high level of social integration and engagement is associated with improved growth and development in children, lower biological risk profiles in adults reduced risks for cognitive and physical decline, greater resilience for a host of somatic diseases, lower risks for disease and disability, and greater longevity. These effects are sizeable and confer as great a risk to health and mortality as do the most important known risk  factors such as smoking, obesity, high blood pressure and sedentary lifestyle. Qualitative aspects of relationships are also consequential (e.g., greater frequency of perceived social conflict being associated with poorer biological risk profiles. Experimental data complement these findings and demonstrate that being in socially supportive relationships buffers against illness and improves resilience to physical and emotional stress. Perceived stress has also been linked to higher risks for a range of major health outcomes, including cardiovascular disease, clinical depression, autoimmune disease, HIV/AIDS and respiratory infections. We explore the genetic and environmental sources of covariance underlying the relationships between diverse types of social factors and their association with health outcomes.  This study leverages unique features of the twin design that control for fundamental sources of familial (genetic and shared environmental) confounding. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jennifer Ruth Harris

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Vegard Fykse Skirbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Megan Todd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Columbia University in the City of New York

Gun Peggy Strømstad Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet

Johanna Lucia Thorbjørnsrud Nader

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »