Cristin-prosjekt-ID: 538127
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 538127
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

SunArm - Kinematisk analyse av over-ekstremiteter – fra forskning til klinisk praksis?

prosjektleder

Arve Isak Opheim
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/341

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SunArm - Kinematisk analyse av over-ekstremiteter – fra forskning til klinisk praksis?

Populærvitenskapelig sammendrag

Bevegelseslaboratoriet ved Sunnaas sykehus HF utfører ganganalyser som grunnlag for valg og evaluering av målrettet behandling. Denne kunnskapen brukes ikke for vurdering av overekstremiteter (OE). SunArm har som mål å utvikle kunnskap om kinematisk bevegelsesanalyse for OE. Dette vil kunne bidra til presis kartlegging og målrettet behandling. Forskningsspørsmål: 1. 1. Hvor høy er test-retest-reliabiliteten for kinematisk bevegelsesanalyse av OE hos personer med hjerneslag? 2. 2. Hvor høy er test-retest reliabiliteten for kinematisk bevegelsesanalyse av OE hos personer med cerebral parese? 3. Hvilke kinematiske variabler bidrar mest til å beskrive variasjonen i en funksjonell drikkebevegelse for personer med CP? Spørsmål 1 og 2 besvares gjennom metodestudier med test–retest. Spørsmål 3 besvares med en eksplorerende kvantitativ studie. Dataene vil bli analysert ved bruk av SPSS og følgende statistikk: ANOCA, ICC, SEM, Bland Altman, og PCA.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arve Isak Opheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Susanne Følstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Camilla Aksdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Marthe Johnsen Kothe-Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Marit Eline Spørck

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 5 av 5