Cristin-prosjekt-ID: 538195
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 538195
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Høyhastighets ultralydundersøkelse ved hjertesykdommer

prosjektleder

Pål H. Brekke
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/361

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. februar 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Høyhastighets ultralydundersøkelse ved hjertesykdommer

Populærvitenskapelig sammendrag

Ultralydundersøkelser står sentralt i utredning og behandling av hjertesykdommer. En nyutviklet høyhastighets ultralydmetode gjør det mulig å framstille hjertet med en bildefrekvens på opptil 2000 bilder/sekund. Med den raske bildefrekvensen kan man framstille de små bevegelsene som oppstår i hjertemuskelen som følge av den elektriske aktiveringen av hjertet*** den elektromekaniske bølgen. Ved å studere denne bølgens egenskaper ved ulike sykdomstilstander, håper vi å kunne utvikle den nye teknologien til å bli et nyttig diagnostisk og prognostisk verktøy for pasienter med akutt eller kronisk kransåresykdom, hjertesvikt, klaffesykdom, arytmi eller hjertemuskelsykdom. Målsetningen er å identifisere kvantifiserbare størrelser for den elektromekaniske aktiveringen, og beskrive metodens egenskaper i tverrsnittsundersøkelser av pasienter med ulike hjertesykdommer og hos en gruppe friske frivillige. Prosjektet kan sees på som en fase 1 diagnostisk studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål H. Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eigil Samset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Kristina Ingrid Helena Hermann Haugaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Thor Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Pål Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5