Cristin-prosjekt-ID: 538199
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 538199
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Marfans syndrom og søvnapné

prosjektleder

Stefan Axelsson
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/364

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Marfans syndrom og søvnapné

Populærvitenskapelig sammendrag

Vår hypotese er at pusten er forstyrret under søvn ved Marfans syndrom (søvnapné). Dette kan medføre en negativ innvirkning på hjerte-kar-systemet og gi uttalt tretthet (fatigue) grunnet fragmentert søvn med hyppige oppvåkninger. Personer med Marfans syndrom har høy risiko for å utvikle hjertekar-sykdom. Trange forhold i de øvre luftveier kan forverre dette og lede til økt sykdom og tidlig død. For å sette inn tidlige tiltak er det derfor viktig å identifisere søvnapné hos personer med Marfans syndrom. Flere vitenskapelige artikler beskriver bihule- og mellomørebetennelser ved Marfans syndrom, men det finnes ikke noen systematiske studier på dette. Vi ønsker derfor å kartlegge dette ved CT-undersøkelser av bihuler og tinningbein.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stefan Axelsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Heidi Beate Eggesbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Britt Øverland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tordis Bøker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tobias Erik Herrscher

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »